[./index.html]
[mailto:atp-salaris@outlook.com]
[Web Creator] [LMSOFT]
Welkom
ATP SALARIS

 Startpagina
+ ATP SALARIS is een partner die gewoonweg specialist is op het gebied van salarisverwerking en alle tools biedt voor het uitwisselen van mutaties. Een partner die al ruim 20 jaar verstand heeft van het voeren van Salarisadministraties.

ATP-SALARIS@OUTLOOK.COM
 
Periodieke vaste werkzaamheden:
De standaard vaste werkzaamheden bij ATP salaris bestaan uit de volgende werkzaamheden:

Maandelijks:
- invoercontrole op de aangeleverde gegevens met het toegestane, volgens wet- en
  regelgeving ten behoeve van de salarisverwerking en het eventueel na ruggespraak 
  met u als opdrachtgever, corrigeren van onjuiste gegevens;
- Eindcontrole op de output;
- Salarisspecificaties, eventueel rechtstreeks aan te leveren aan de werknemer;
- Betaallijst;
- Loonjournaal, afgestemd op uw financiële administratie;
- Overzicht loonaangifte;
- Digitale aangifte loonbelasting;
Voor de goede orde vermelden wij dat bovenstaande overzichten van het lopende jaar reproduceerbaar zijn, mocht u door welke oorzaak dan ook bepaalde overzichten opnieuw nodig hebben.

Jaarlijks (éénmalige verstrekken):
- Verzamelloonstaat;
- Cumulatieve loonjournaal;
- Cumulatieve loonaangifte;
- Jaaropgaven voor de werknemer(s).
Alle output wordt digitaal verstuurd.

Oplevering van gegevens:
ATP Salaris is verantwoordelijk voor een correcte, tijdige en volledige verwerking van de periodieke salarisberekeningen. Van u verwachten wij daarbij digitaal een juiste, tijdige en volledige aanlevering van de mutaties, die in de salarisadministratie dienen te worden verwerkt. U blijft altijd zelf eindverantwoordelijk voor uw salarisadministratie.

Tarievenoverzicht salarisverwerking per 1 januari 2013
- Tarief per loonstrook (werknemer)                € 13,50* (bij digitaal versturen)
- Eventueel pensioenaangifte             € 10,00 (per aangifte)
- Aan / Afmelden pensioenfonds                     € 10,00 (per melding)
- Eventueel support                                         € 60,00 (per uur), minimum 15 min.
- Nieuwe loonadministratie opstarten  * Vast te stellen na overleg.
* bij het per post versturen van de stroken wordt er € 1,00 extra per strook berekend.

Naast de hierboven genoemde basisactiviteiten kunnen wij aanvullende dienstverlening voor u verzorgen zoals o.a. ziekmeldingen, Aan- afmelden bij het pensioenfonds, aangiftes indienen bij het pensioenfonds en opstellen van arbeidscontracten. Deze of andere door u gewenste activiteiten kunnen op uw verzoek worden uitgevoerd en zijn derhalve niet in bovenstaande tarieven begrepen. Deze werkzaamheden zullen u, na overleg, in rekening gebracht worden op basis van de bestede tijd en de geldende uurtarieven.

Alle bedragen in dit voorstel en de bijlagen zijn gebaseerd op het prijspeil van heden, exclusief BTW.
  
  
ATP SALARIS
06-38419928